"Er was een moment dat Isabelle mij een oefening liet doen, die mij het inzicht gaf wat voor een grote betekenis ik heb gehad op de ontwikkelingen van huiselijk geweld binnen de organisatie waar ik werkte.”

De begeleiding van Isabelle heeft mij ondersteund in het concretiseren van de vele woorden die ik nodig had om duidelijk te maken wat mij bezighield.Alle gedachten die in mij op kwamen, legde ik op tafel. Dit ging over de ontwikkelingen in het werk, inhoud en de relatie met collega’s en gebeurtenissen binnen mijn gezin. De ruimte die ik hiervoor kreeg, was groot en zeer prettig. Legde geen druk op wat en hoe ik het vertelde. Daarnaast voelde ik medeleven. Zo nu en dan stopte Isabelle het praten en liet me stil staan bij mijn woorden. Wat zeg je en wat zegt dat en wat doet dat met je. Niet altijd fijn om daarbij stil te staan, omdat het zoveel over mijzelf zei en soms confronterend was, maar gaf ook inzicht. De ruimte waar de gesprekken werden gevoerd is mooi en rustig ingericht. De stoel/ bankje comfortabel. En de brandende kaars straalt warmte uit. Deze uiterlijke kenmerken zeggen wat over Isabelle. Zij is toegewijd en is een warme persoonlijkheid.

Isabelle die tegenover me zit in ook een comfortabele stoel, gaf mij rust. Zij is een vrouw die met aandacht luistert. Non verbaal bevestigend knikt en zo en dan verduidelijkende vragen stelt. Maar ook haar waardering laat merken en oog heeft voor de complexiteit van zaken. Dit gaf mij vertrouwen.  Ik heb veel kunnen praten en vond dat prettig. Het luchtte me op. Regelmatig stopte Isabelle dit door een oefening te doen die niet op praten gericht was. Fysiek ervaren wat gebeurtenissen met je doen. Daar ook vooral bij stil te staan. Dit kon vanuit de stoel, maar ook in de ruimte. Deze oefeningen brachten me tot de kern en zaken diep in mijzelf. Soms confronterend, maar gaven ook helderheid. Dit was tevens het unieke aan de sessies. Mijn werk is altijd van grote betekenis geweest. Onafhankelijkheid,  zelfstandigheid, kostwinner van mijn gezin, maar ook een invulling aan mijn leven. De worsteling om het werk los te laten was groot. Maar was voor nu wel mijn grote vraag.  Kan en wil ik het loslaten en met (vervroegd)pensioen gaan.

Er was een moment dat Isabelle mij een oefening liet doen, die mij het inzicht gaf wat voor een grote betekenis ik heb gehad op de ontwikkelingen van huiselijk geweld binnen de organisatie waar ik werkte. De bevlogenheid, maar ook de kennis en vaardigheden die binnen de teams zijn ontwikkelt. En daarin in volle overtuiging de slachtoffers daadkrachtige personen te laten zijn. Door dit binnen te laten komen, kon ik zien dat het goed was zo en dit zo te aanvaarden. Hiermee brak voor mij het moment aan om het proces van het vervroegde pensioen in te zetten en mijn werk voort te laten zetten door de teams en een nieuwe manager.

Mijn ervaring in 3 woorden:
Vertrouwen, rust en doorgronden

Mariëtte, zorgmanager

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.